Cách loại bỏ các biến thể hết hàng trong Woocommerce

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn ae loại bỏ các biến thể của sản phẩm khi hết hàng, tiết kiệm thời gian…

Cách loại bỏ các biến thể hết hàng

Mặc định, WooC Commerce cho phép chọn một biến thể ngay cả khi nó hết hàng và kết quả là một khách hàng thất vọng khi nhìn thấy thấy thông báo”Out of Stock” này thay vì nút “Thêm vào giỏ hàng” đang hoạt động:

Out of Stock

Định nghĩa về biến thể hết hàng:

  • “Trạng thái còn hàng” được đặt thành “Hết hàng”,
  • “Số lượng tồn kho” bằng 0 khi tồn kho được quản lý ở mức độ biến động,
  • “Số lượng hàng tồn kho” bằng 0 khi hàng tồn kho được quản lý ở cấp độ sản phẩm.

Trong tất cả các trường hợp này, is_in_stock()phương thức sẽ trả về falsevà đó chính xác là những gì chúng ta cần sử dụng trong đoạn mã bên dưới.

Đừng quên rằng có một tùy chọn trong WooC Commerce > Cài đặt > Sản phẩm > Hàng tồn kho cho phép ẩn các biến thể hết hàng khỏi danh sách thả xuống:

hide out of stock variations woocommerce

Nhấn vào select box “Ẩn các mặt hàng hết hàng khỏi danh mục” và các biến thể hết hàng sẽ biến mất khỏi danh sách thả xuống.

Trong trường hợp bạn để hiển thị nó dưới dạng Radio button thì add thêm đoạn mã js sẽ không cho khách hàng click chọn các sản phẩm có biến thể hết hàng

Và đây là kết quả:

gray out variations radio buttons

Chúc ae thành công!

Xem thêm bài viết

TEMPLATES

PLUGIN

MỜI CAFE

ủng hộ tôi