Cách tạo sản phẩm cùng mức giá trong Woocommerce – Flatsome

Dưới đây là đoạn code hỗ trợ thêm sản phẩm cùng mức giá trong Woocommerce. Bạn hãy xem đoạn code bên dưới đã đính kèm mô tả, lưu ý: thêm vào file functions.php

Hiện tại mình set giá chênh lệch 50,000 K. Bạn có thể tùy chỉnh số tiền này. Và Hook thì mình đang dùng woocommerce_after_single_product_summary bạn cũng có thể thay đổi – Xem hook tại đây!

Xem thêm bài viết

TEMPLATES

PLUGIN

MỜI CAFE

ủng hộ tôi