Cách tạo sản phẩm cùng mức giá trong Woocommerce – Flatsome

Last updated on September 27th, 2023 at 11:24 am

Dưới đây là đoạn mã mẫu để thêm sản phẩm cùng mức giá trong WooCommerce bằng cách sử dụng một đoạn code bạn có thể thêm vào tệp functions.php của theme hoặc child theme của bạn:

Cách 1: 

Cách 2:

 

Hiện tại mình set giá chênh lệch 50,000 K. Bạn có thể tùy chỉnh số tiền này. Và Hook thì mình đang dùng woocommerce_after_single_product_summary bạn cũng có thể thay đổi – Xem hook tại đây!

Xem thêm bài viết

TEMPLATES

PLUGIN

MỜI CAFE

ủng hộ tôi