Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-taxonomy
acf-post-type

Cấu trúc Single Product Hook trong Woocommerce

Last updated on September 27th, 2023 at 10:06 am

Dưới đây là hướng dẫn về việc sử dụng hook trong trang chi tiết sản phẩm của WooCommerce. Đây là một phần của loạt bài “Hướng dẫn về Visual Hook,” cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng tìm thấy các hook của WooCommerce bằng cách xem vị trí thực tế của chúng (và bạn có thể sao chép/dán chúng). Nếu bạn thấy hướng dẫn này hữu ích và muốn chia sẻ ý kiến của bạn, hãy để lại bình luận!

Khi bạn đã hiểu về các hook của trang chi tiết sản phẩm, bạn có thể ghi đè hoặc thêm tính năng mới vào trang chi tiết sản phẩm của WooCommerce thông qua tệp functions trong child-theme. Bạn có thể xóa các phần tử mặc định (ví dụ: hình ảnh nổi bật, giỏ hàng, các sản phẩm liên quan…), bạn có thể thêm các phần tử tùy chỉnh của riêng bạn bằng cách sử dụng “hook” và kích hoạt chức năng của bạn. Thậm chí, bạn còn có thể điều chỉnh vị trí của các “hook” để phù hợp với dự án của bạn.

WooCommerce Single Product Page [Visual Hook Guide]

hook woocommerce
Vị trí các hook – Single Product

Danh sách hook Woocommerce – Single Product

Dưới đây là danh sách các hành động trong WooCommerce mà bạn có thể gỡ bỏ hoặc xóa bằng cách thay đổi “add_action” thành “remove_action” trong tệp functions.php của bạn. WooCommerce sử dụng các hook của riêng nó, ví dụ như “woocommerce_before_single_product_summary” để tổ chức trang sản phẩm. Bởi vì nó được thực hiện bằng cách này, bạn có thể sử dụng “remove_action” để loại bỏ một số thành phần này. Tôi cũng đã bao gồm một số “do_action” khác, mặc dù hiện tại chúng không có chức năng kích hoạt, bạn có thể sử dụng chúng để thêm nội dung vào trang sản phẩm.

Xem thêm bài viết

TEMPLATES

PLUGIN

MỜI CAFE

ủng hộ tôi