Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-taxonomy
acf-post-type

Chặn đăng bài viết không tiêu đề trong WordPress

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn chặn việc đăng các bài viết không có tiêu đề trong WordPress, dưới đây là đoạn code mình đang sử dụng trong 1 số dự án của mình chỉ cần copy dán vào function.php là chạy

1. Sử dụng Hook save_post trong functions.php

Bạn có thể thêm một đoạn mã vào tệp functions.php của theme bạn đang sử dụng để kiểm tra xem bài viết có tiêu đề hay không trước khi lưu. Nếu không có tiêu đề, bài viết sẽ không được lưu.

2. Sử dụng JavaScript để kiểm tra trước khi gửi bài

Bạn có thể thêm một đoạn mã JavaScript để kiểm tra tiêu đề trước khi gửi bài viết trong trang quản trị. Đoạn mã này có thể được thêm vào trong tệp functions.php của theme.

3. Xóa bài viết bị spam đăng bài viết không chủ đề trong WordPress

Trường hợp này nhiểu khả năng website bị hack hỏi thăm, sau khi làm sạch web, bạn vào post check ra 1 đống bài spam ko thấy được người đăng,  xóa cũng không xóa được, chỉ còn cách dùng truy vấn SQL. để đảm bảo bạn backup  dữ liệu trước khi thực thi.

Chặn đăng bài viết không tiêu đề trong WordPress

Dưới đây là câu lệnh SQL để xóa các bài viết (posts) không có tiêu đề:

Trong đó:

  • wp_posts là tên bảng chứa các bài viết. Nếu bạn sử dụng tiền tố khác cho bảng của mình (ví dụ: wp_), hãy thay đổi tên bảng tương ứng.
  • post_title = '' điều kiện kiểm tra tiêu đề rỗng.
  • post_type = 'post' điều kiện để đảm bảo chỉ xóa các bài viết (có thể loại trừ các loại bài đăng khác như trang, sản phẩm, v.v.).

Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn., chúc bạn thành công

 

 

Xem thêm bài viết

TEMPLATES

PLUGIN

MỜI CAFE

ủng hộ tôi