Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-taxonomy
acf-post-type

Code hiển thị lượt xem bài viết trong theme Flatsome – không cần dùng plugin

Last updated on September 27th, 2023 at 10:10 am

Hiển thị số lượt xem bài viết trong WordPress giúp chúng ta đánh giá tốt hơn về sự phản ứng của khách hàng đối với nội dung bài viết. Có một số plugin sẵn có để giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu bạn rành về việc viết mã và muốn tối ưu hóa trang web của mình, bạn có thể tham khảo các đoạn mã mẫu sau đây để đếm lượt xem và hiển thị chúng cho các bài viết (post) và sản phẩm (product) trên trang web của bạn

1. Thêm code đếm và hiển thị số lượt xem bài viết

Thêm các đoạn code sau vào Function.php trong child-theme nhé.

Bước 1: code lấy lượt xem

Bước 2: code đếm lượt xem

Bước 3: code hiển thị số lượt xem trong dashboard

2. Viết code hiển thị lượt xem

Các đoạn code trên chỉ mới đếm và lưu các lượt xem vào data thôi chứ chưa hiển thị, thêm các đoạn code sau vào file tương ứng để xem thành quả của mình nhé:

Thêm code hiển thị lượt xem trong trang

Các bạn thêm đoạn code dưới đây   setPostViews(get_the_ID()); vào bất kỳ vị trí nào trong code của post. Cách tốt nhất là hook vào header của Flatsome bằng hàm như bên dưới vào function.php của theme.

Thêm code hiển thị lượt xem trong trang

Code hiển thị các thông số view ta hook vào title của post bằng cách overwrite hàm sau của theme Flatsome nhé

Viết widget hiển thị bài xem nhiều

Các bạn thêm đoạn code sau vào function.php của theme nhé.

Hiển thị lượt xem trong trang sản phẩm

Dùng đoạn code như sau để hiển thị lược xem trong trang sản phẩm Flatsome

Trong đoạn mã trên, chúng ta đã tạo một shortcode có tên là [hwp-show-product-views] để hiển thị số lượt xem, và bạn có thể thêm shortcode này vào bất kỳ đâu trong bài viết để hiển thị số lượt xem. Hãy xem thêm các bài viết khác để tùy chỉnh vị trí hiển thị sao cho phù hợp nhất với trang web của bạn!

Chúc bạn thành công

Xem thêm bài viết

TEMPLATES

PLUGIN

MỜI CAFE

ủng hộ tôi