Hiển thị giá Sale hút khách trong chi tiết sản phẩm

Last updated on September 27th, 2023 at 08:36 am

Để thu hút sự quan tâm của khách hàng và thúc đẩy họ mua sản phẩm, bạn có thể điều chỉnh cách hiển thị giá giảm giá trong trang chi tiết sản phẩm. Bài viết này dành cho những bạn đang sử dụng chủ yếu theme Flatsome để xây dựng trang web bán hàng. Mã này cũng có thể áp dụng cho các theme khác, bạn có thể tham khảo để tùy chỉnh trang web của mình.

Hiển thị giá Sale bắt mắt trong chi tiết sản phẩm

Bước 1: Chép code vào function.php

Chép đoạn code sau dán vào function.php 

Bước 2: Tuốt lại giao diện chút bằng CSS

Các bạn copy toàn bộ code CSS dưới đây vào file style.css child-theme

Bước 3: Kết quả

Lưu lại xem thành quả -> có vấn đề inb mình hỗ trợ

Hiển thị giá Sale hút khách trong chi tiết sản phẩm

Xem thêm bài viết

TEMPLATES

PLUGIN

MỜI CAFE

ủng hộ tôi