Hướng dẫn tính năng mua thêm để đươc miễn phí ship – Flatsome

Lượt xem: 2

Chức năng mua thêm hàng để miễn phí ship giúp kích thích khách hàng mua nhiều hơn nhằm tăng doanh số bán hàng. Bài viết này giúp các bạn tích hợp thêm tính năng này và thêm nút tiếp tục đặt hàng vô cùng đơn giản.

Tính năng mua thêm để được miễn phí ship.

Bước 1: Tạo code chèn vào functions.php

Copy và paste đoạn code sau vào file functions.php trong child-theme nhé:

//Mua thêm để được freeship
add_action( ‘woocommerce_checkout_before_customer_details’, ‘hwp_free_shipping_cart_notice’ );

function hwp_free_shipping_cart_notice() {

$min_amount = 500000; //Giá trị đơn hàng để được freeship

$current = WC()->cart->subtotal;

if ( $current < $min_amount ) {
$added_text = ‘Mua thêm ‘ . wc_price( $min_amount – $current ) . ‘ để được miễn phí vận chuyển!’;
$cart_total = WC()->cart->get_cart_contents_total() + WC()->cart->get_cart_contents_tax();
printf( ‘<progress id=”cart-progress-bar” max=”500000″ value=”%s”></progress>’, $cart_total );
$shop_page_url = get_permalink( woocommerce_get_page_id( ‘shop’ ) );
$notice = sprintf( ‘<a href=”%s” class=”button-ms”>%s</a> %s’, esc_url( $shop_page_url ), ‘Tiếp tục mua hàng’, $added_text );
wc_print_notice( $notice, ‘notice’ );
}
}

Bước 2: Tuỳ chỉnh CSS

.button-ms{float:right;background-color:#000;padding:5px 10px;font-size: 12px;border-radius:8px;color:#fff;margin-top:-3px;margin-left:5px;}
@media only screen and (max-width: 420px){
.button-ms{margin-top: 8px!important;margin-left: 20px!important;}
}

 

Kết quả

Hướng dẫn thêm tính năng mua thêm để đươc miễn phí ship - Flatsome

 

Chúc các bạn thành công!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0393.090.491