Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-taxonomy
acf-post-type

Vị trí hook Archive / Shop / Cat Pages [WooCommerce Visual Hook Guide]

Last updated on September 27th, 2023 at 09:04 am

WooCommerce cung cấp nhiều hook mà bạn có thể thêm vào trang cửa hàng WooCommerce. Bạn có thể sử dụng các hook này để thêm hoặc thay thế chức năng cho các trang bán hàng, tuỳ chỉnh theo nhu cầu cụ thể của trang web của bạn.

Dưới đây là vị trí các hook của trang Archive / Shop / Cat Pages

WooCommerce Archive Page [Visual Hook Guide]

WooCommerce Archive Page [Visual Hook Guide]

 

WooCommerce Shop Add_actions mặc định

 

Xem thêm bài viết

TEMPLATES

PLUGIN

MỜI CAFE

ủng hộ tôi