Vị trí hook Archive / Shop / Cat Pages [WooCommerce Visual Hook Guide]

Lượt xem: 6

WooCommerce cung cấp nhiều hook được thêm vào trang cửa hàng WooCommerce, bạn có thể sử dụng các hook này để thêm hoặc thay thế chức năng cho các trang bán hàng theo nhu cầu của trang bán hàng của bạn

Dưới đây là vị trí các hook của trang Archive / Shop / Cat Pages

WooCommerce Archive Page [Visual Hook Guide]

WooCommerce Archive Page [Visual Hook Guide]

 

WooCommerce Shop Add_actions mặc định

// These are actions you can unhook/remove!
add_action( 'woocommerce_before_main_content', 'woocommerce_output_content_wrapper', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_main_content', 'woocommerce_breadcrumb', 20 );
add_action( 'woocommerce_archive_description', 'woocommerce_taxonomy_archive_description', 10 );
add_action( 'woocommerce_archive_description', 'woocommerce_product_archive_description', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'woocommerce_output_all_notices', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'woocommerce_result_count', 20 );
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'woocommerce_catalog_ordering', 30 );
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_product_link_open', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item_title', 'woocommerce_show_product_loop_sale_flash', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_product_thumbnail', 10 );
add_action( 'woocommerce_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_product_title', 10 );
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_price', 10 );
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_rating', 5 );
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_product_link_close', 5 );
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart', 10 );
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop', 'woocommerce_pagination', 10 );
add_action( 'woocommerce_after_main_content', 'woocommerce_output_content_wrapper_end', 10 );

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0393.090.491