Vị trí hook Cart Page [WooCommerce Visual Hook Guide]

Lượt xem: 11

Bài viết này mình sẽ tổng hợp chi tiết vị trí các Hook Cart Page để ae tiện tham khảo. Mọi vấn đề thắc mắc ae để lại dưới comment trao đổi các vấn đề liên quan đến WordPress và Woocommerce.

WooCommerce Cart Page [Visual Hook Guide]

WooCommerce Cart Page

WooCommerce Cart Action Hooks mặc định

// These are actions you can unhook/remove!
add_action( 'woocommerce_before_cart', 'woocommerce_output_all_notices', 10 );
add_action( 'woocommerce_cart_collaterals', 'woocommerce_cross_sell_display' );
add_action( 'woocommerce_cart_collaterals', 'woocommerce_cart_totals', 10 );
add_action( 'woocommerce_proceed_to_checkout', 'woocommerce_button_proceed_to_checkout', 20 );

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0393.090.491