Vị trí Hook Checkout Page [WooCommerce Visual Hook Guide]

Lượt xem: 6

Bài viết này nằm trong series Woocommerce Tutorials của mình, tổng hợp giúp các bạn dễ dàng làm việc với hook của WooCommerce… Các bạn có thể đóng góp ý kiến hoặc cần hỗ trợ để lại dưới comment hoặc inb trực tiếp với mình!

WooCommerce Checkout Page [Visual Hook Guide]

WooCommerce Checkout Page [Visual Hook Guide]

 

WooCommerce Checkout Add_actions 

// These are actions you can unhook/remove!
add_action( 'woocommerce_before_checkout_form', 'woocommerce_checkout_login_form', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_checkout_form', 'woocommerce_checkout_coupon_form', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_checkout_form', 'woocommerce_output_all_notices', 10 );
add_action( 'woocommerce_checkout_billing', array( self::$instance, 'checkout_form_billing' ) );
add_action( 'woocommerce_checkout_shipping', array( self::$instance, 'checkout_form_shipping' ) );
add_action( 'woocommerce_checkout_order_review', 'woocommerce_order_review', 10 );
add_action( 'woocommerce_checkout_order_review', 'woocommerce_checkout_payment', 20 );

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0393.090.491