Vị trí Hook Emails [WooCommerce Visual Hook Guide]

Lượt xem: 6

Bài viết này nằm trong series “ WooCommerce Tutorials  ”, tổng hợp lại giúp ae có thể tìm thấy các hook WooC Commerce một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách xem vị trí thực tế của chúng…

WooCommerce Email Hooks

WooCommerce Email Hooks

WooCommerce Email Default add_actions

// --------------------------------------
// These are actions you can unhook/remove!
// You must use $object inside remove_action
// Where $object = WC()->mailer();
// --------------------------------------
// Email Header, Footer and content hooks
add_action( 'woocommerce_email_header', array( $object, 'email_header' ) );
add_action( 'woocommerce_email_footer', array( $object, 'email_footer' ) );
add_action( 'woocommerce_email_order_details', array( $object, 'order_details' ), 10, 4 );
add_action( 'woocommerce_email_order_details', array( $object, 'order_schema_markup' ), 20, 4 );
add_action( 'woocommerce_email_order_meta', array( $object, 'order_meta' ), 10, 3 );
add_action( 'woocommerce_email_customer_details', array( $object, 'customer_details' ), 10, 3 );
add_action( 'woocommerce_email_customer_details', array( $object, 'email_addresses' ), 20, 3 );

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0393.090.491