Vị trí Hook Single Product Page [WooCommerce Visual Hook Guide]

Last updated on September 27th, 2023 at 09:09 am

WooCommerce là một plugin tuyệt vời, tích hợp đầy đủ các tính năng giúp bạn xây dựng một trang web thương mại điện tử mạnh mẽ. Tuy nhiên, để tùy chỉnh giao diện của WooCommerce để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn, các hàm hook của WooCommerce là một công cụ mạnh mẽ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét và giới thiệu một số hàm hook quan trọng trong trang sản phẩm đơn lẻ của WooCommerce.

Dưới đây là một số hàm hook quan trọng trong trang sản phẩm đơn lẻ của WooCommerce:

  • woocommerce_before_single_product: Hook này cho phép bạn chèn mã HTML hoặc nội dung trước khi hiển thị sản phẩm đơn lẻ.
  • woocommerce_single_product_summary: Đây là hook quan trọng để tùy chỉnh phần tổng quan của sản phẩm đơn lẻ, bao gồm tên sản phẩm, giá, mô tả và nút “Thêm vào giỏ hàng”.
  • woocommerce_before_add_to_cart_form: Hook này cho phép bạn thêm nội dung trước biểu mẫu “Thêm vào giỏ hàng”.
  • woocommerce_before_add_to_cart_button: Sử dụng hook này để chèn nội dung trước nút “Thêm vào giỏ hàng”.
  • woocommerce_after_add_to_cart_button: Hook này cho phép bạn thêm nội dung sau nút “Thêm vào giỏ hàng”.
  • woocommerce_product_meta_start: Chèn nội dung trước thông tin sản phẩm, ví dụ như danh mục, SKU.
  • woocommerce_product_meta_end: Chèn nội dung sau thông tin sản phẩm.
  • woocommerce_after_single_product_summary: Hook này cho phép bạn chèn nội dung sau phần tổng quan của sản phẩm đơn lẻ.
  • woocommerce_output_product_data_tabs: Đây là hook để tùy chỉnh tab thông tin sản phẩm, ví dụ như mô tả sản phẩm, thông số kỹ thuật, đánh giá của khách hàng.
  • woocommerce_after_single_product: Chèn nội dung sau phần sản phẩm đơn lẻ, sau khi đã hiển thị tất cả thông tin và tab.

WooCommerce Single Product Page [Visual Hook Guide]

WooCommerce Single Product Page [Visual Hook Guide]

 

WooCommerce Single Product Action Hooks

Dưới đây là danh sách các hành động trong WooCommerce mà bạn có thể loại bỏ bằng cách thay đổi “add_action” thành “remove_action” trong tệp functions.php của bạn:

Bằng cách sử dụng “remove_action”, bạn có thể ngừng hoặc loại bỏ các chức năng và hành động mà WooCommerce thêm vào trang web của bạn thông qua các hành động này. Điều này giúp bạn tùy chỉnh trang web WooCommerce của mình một cách linh hoạt và đáp ứng được nhu cầu cụ thể của bạn.

 

Xem thêm bài viết

TEMPLATES

PLUGIN

MỜI CAFE

ủng hộ tôi