Woocommerce: Thêm phí thanh toán dựa trên nút radio tùy chỉnh tại page Checkout

Đây là tính năng khá hay có thể dùng tính năng này như thêm VAT / Phí vận chuyển có điều kiện …… Được xử lý tự động cập nhật cộng gộp tổng tiền khi thay đổi option.

A/E code cũng có thể tham khảo viết thêm các tính năng cho khách hàng :))

Woocommerce: Thêm phí thanh toán dựa trên nút radio tùy chỉnh

Đoạn mã PHP: Thêm phí động dựa trên các nút radio tùy chỉnh @ WooCommerce Checkout

Copy đoạn mã ném vào function.php rồi xem kết quả

Chúc thành công!

Xem thêm bài viết

TEMPLATES

PLUGIN

MỜI CAFE

ủng hộ tôi