Code hiển thị biến thể sản phẩm trong trang shop Woocommerce

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ giúp bạn có thể tạo danh sách biến thể trên trang cửa hàng (hoặc bất kỳ trang sản phẩm lưu trữ nào).

Ngoài ra, code này đảm bảo rằng ajax add to cart button  cũng hoạt động tốt khi bạn tùy chọn biến thể.

Dưới đây là kết quả chúng ta cần hướng đến:

Code hiển thị biến thể sản phẩm trong trang shop Woocommerce

Code hiển thị biến thể sản phẩm trong trang shop Woocommerce

Bạn sử dụng đoạn code dưới đây ném vào file function.php của theme

Ở đây:

  • Tôi đang lưu trữ toàn bộ giá trị bên trong một thuộc tính HTML giống $product->get_available_variations()như WooC Commerce thực hiện trên các trang sản phẩm riêng lẻ, nhưng bạn có thể đơn giản hóa điều đó vì chúng tôi chỉ cần các thuộc tính attributes, và đối tượng.variation_idprice_htmlimage
  • ob_start()và ob_end_clean()cần thiết vì chúng ta phải trả về (không in) giá trị cho woocommerce_loop_add_to_cart_linkfilter hook nhưng hàm wc_dropdown_variation_attribute_options()được sử dụng bên trong luôn in danh sách thả xuống.
  • Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn có thể thấy nút thêm vào giỏ hàng AJAX không có data-product_idthuộc tính và không có ajax_add_to_cart

Để trơn chu còn đoạn js nữa :))

Vậy là xong – chúc ae thành công!

Xem thêm bài viết

TEMPLATES

PLUGIN

MỜI CAFE

ủng hộ tôi